Betaling ouderbijdrage, schoolfoto`s

De vrijwillige ouderbijdrage:
Het bedrag is € 25,-. Dit kan naar rekening NL 31 RABO 0322 5789 14 tnv St. Vrienden van de BS de Windhoek.

Fotogeld:

Graag uiterlijk vrijdag aanstaande het geld of de foto inleveren!.