Brief staking 15 maart

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook medewerkers van OPOA leggen het werk neer.

De meeste leraren op onze school zijn van plan om op 15 maart te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft. Wij vragen u uw kind(eren) deze dag niet naar school te laten gaan of te brengen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Toelichting:

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen.

In het regeerakkoord zijn extra middelen toegezegd om de werkdruk te verlagen en de salarissen te verhogen, maar, in de ogen van de vakbonden, nog veel te weinig en bovendien komt het grootste deel daarvan pas in 2021 vrij.

Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet.

We hopen op uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Edward Hiddink