Indien een foto, met daarop uw zoon(s)/dochter(s), niet mag worden gepubliceerd,
wilt u dit dan aangeven door een e-mail te sturen naar info@windhoekopoa.nl

GRAAG VERWIJZEN WIJ U NU OOK NAAR EEN FOTOPAGINA (ALGEMEEN EN GROEP SPECIFIEK)
BINNEN
ONZE SCHOOLAPP.

TE DOWNLOADEN IN DE PLAY- EN APPSTORE. WACHTWOORD IS OP TE VRAGEN
BIJ DE GROEPSLEERKRACHT!!