Inplannen rapportgesprekken 2 en 4 juli

Op maandag 2 juli en woensdag 4 juli zijn de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7.

U kunt dan met de desbetreffende leerkracht(en) van gedachten wisselen over de vorderingen van uw kind(eren).
Zoals u van ons gewend bent, krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport met daarop de resultaten van de verschillende vakken. De becijfering zal uit hele/halve cijfers en uit letters bestaan.
Daarnaast zullen we niet lager gaan dan een vijf op het rapport. Een onvoldoende wordt op het rapport dus altijd weergegeven met het cijfer 5 (dit voor de groepen 4 t/m 8). In dit oudergesprek n.a.v. het rapport zal de leerkracht een eventuele onvoldoende mondeling verder toelichten en nadere uitleg geven.

De groepen 7 hebben op deze dagen tevens hun ambitiegesprek. De leerlingen van de groepen 7 worden hiervoor mede uitgenodigd.

Wij werken met een oudergespreksformulier, als leidraad voor het gesprek. Hierin kunnen aandachtspunten, evaluatie groepsplan(nen), beschreven staan.
 
De groepen 6  hebben de gesprekken gewoon op de Junior locatie. Wilt u rekening houden bij het inplannen van meerdere gesprekken dat er voldoende tijd zit tussen die gesprekken!

Inloggen kan via onze “schoolapp” door op de button schoolgesprek te klikken. Inloggen kan ook via:

Schoolgesprek.nl

Beste ouders, de school van uw kind gebruikt Schoolgesprek.nl om oudergesprekken te plannen. Gebruik het bovenste ouder formulier in de zijbalk hiernaast om in te loggen. Bezoekt u deze website met een smal scherm? Klik dan op het menu-icoon ()bovenin, het inlogformulier klapt dan uit.

Dan kiest u onze school (indien u niet inlogt via de app).
Inlog: voornaam van uw kind in kleine letters
ww: geboortedatum (als voorbeeld: 09-09-2009, denk aan de tussenstreepjes)
Gezinnen met drie of meer kinderen bij ons op school kunnen inplannen vanaf vrijdag 22 juni. De overige gezinnen vanaf maandag 25 juni.

Inplannen kan t/m vrijdag 29 juni 12.00 uur!

Als het goed is kunt u, wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft, via één keer inloggen alle gesprekken plannen. Lukt dit onverhoopt niet, logt u per kind afzonderlijk in.

Houd er rekening mee dat u voldoende tijd plant tussen de gesprekken in om van lokaal te wisselen.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.