Oudergesprekken

In de week van maandag 19 november t/m donderdag 22 november vinden er oudergesprekken plaats. Deze gesprekken zijn op invitatie. Zowel u, als de leerkracht kunnen dit gesprek initiëren. 
De leerkracht kan u via de schoolapp uitnodigen voor dit gesprek. Zo kunt u zelf een moment plannen.
Wilt u zelf een gesprek aanvragen dan dient u contact op te nemen met de met desbetreffende leerkracht(en).
Wel zullen alle leerlingen uit groep 8 met hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd worden voor een vervolg ambitiegesprek. Dit in overleg met de leerkracht.