Toetsadviezen Centrale Eindtoets (Cito) zijn correct.

Bij de toets die onze leerlingen groepen 8 hebben gemaakt zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.