Verkeersregulatie Junior 2.0

Maandag 7 januari 2019 opent aan de Schipbeekstraat de nieuwe dependance “Windhoek Junior 2.0”. In verband met deze verandering vragen wij uw aandacht voor de verkeerssituatie rondom beide schoollocaties, om de gang van en naar school voor alle leerlingen zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen.

Kom liever niet met de auto! Wij vragen u om uw kind(eren) zoveel mogelijk met de fiets of te voet van en naar school te brengen en halen. Als u toch met de auto komt, parkeer dan alleen waar dat is toegestaan. Dit voorkomt het risico op een verkeersovertreding en veel ergernis. Parkeer niet te dicht bij school, dat maakt het rondom de schoollocaties al een stuk overzichtelijker.

Verkeersregulatie locatie Schipbeekstraat:

Voetgangers (evt. vanaf hoofdlocatie) De meest logische en veilige route om te voet over het trottoir via de Ganzendiepstraat – Reeststraat – Schipbeekstraat aan te komen en weer te vertrekken.

Fietsers Ook voor fietsers geldt het advies om via Reeststraat aan te reizen, doch niet via het trottoir! Fietsen kunnen gestald worden bij de dependance nabij de ingang. Het dringende advies is om het kruispunt met de Bornsestraat – Schipbeekstraat te vermijden om onnodige risico’s te voorkomen.

Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben om veilige keuzes te kunnen maken bij het breng- en haalverkeer rondom beide schoollocaties. Na de kerstvakantie zullen stadstoezicht en de wijkagent bij gelegenheid rondom de nieuwe locatie aanwezig zijn om te adviseren en waar nodig aan te spreken in gevallen van onveilig verkeersgedrag.

Wij bedanken u op voorhand voor uw inzet om de verkeersveiligheid rondom beide schoollocaties te helpen waarborgen.

 

Namens de schoolleiding en de ouderraad,

Verkeerscommissie “de Windhoek”