Belangrijke data en ‘under construction’

Er wordt aan deze site gewerkt.

Hierbij enkele belangrijke data:

BELANGRIJKE DATA 2019-2020
05 sept.  Informatieavond

Tijdens de informatieavond wordt u door de leerkrachten van de groep geïnformeerd over het onderwijs, gang van zaken op school en in de klas, excursies, projecten, enz.  De informatieavond vindt plaats op  
5 september a.s.
U zult ook  via Social Schools een uitnodiging voor bovengenoemde avond ontvangen. 
Voor de groepen:
– 1,2,5 en 6 is dit van 18.30 -19.30 uur.
– 3,4,7 en 8 is dit van  20.00 -21.00 uur.
Er is om 19.30 uur koffie en thee te verkrijgen in de grote hal.

16 en 19 sept. kennismakingsgesprekken:
plannen kan vanaf 6 sept. 08.00 uur via de schoolapp. De inschrijving sluit donderdag 12 sept. 17.00 uur. 

27 sept.  Sponsorloop (info volgt)
02 t/m 04 okt.  schoolkamp groep 7

Geplande studiedagen:
10 september
11 oktober
28 oktober
26 november 
14 februari 
(02 juni ? definitieve bevestiging volgt z.s.m.)
10 juni