Voor Leerlingen

Deze leerkrachten zijn aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten die een probleem hebben of ergens mee zitten. Te denken valt aan pesten, ongewenst gedrag. Natuurlijk blijft de klassenleerkracht de eerste persoon waar leerlingen terecht kunnen met hun problemen.

Binnen de klassen wordt er aandacht besteed maar ook door middel van de praatplaat bij de ingangen van de school.
De Praatplaat is een voorlichtingsposter die situaties toont van grensoverschrijdend gedrag. Een succesvol hulpmiddel voor de contactpersonen om op school ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en zichzelf aan de leerlingen te presenteren.

De leerlingen kunnen de contactpersonen bereiken door hen persoonlijk aan te spreken, een briefje in de`brievenbus`te doen of te mailen met contactpersonen@windhoekopoa.nl