Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) bestuurt in totaal 9 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. De openbare scholen werken onderling samen op het terrein van onderwijs, organisatie en communicatie om de kwaliteit te vergroten.

Elke basisschool heeft een zelfstandige directeur. Zij/hij is verantwoordelijk voor de school en legt verantwoording af aan de voorzitter van college van bestuur (algemeen directeur). De schooldirecteur overlegt regelmatig met de schoolgebonden medezeggenschapsraad (MR) over de schoolse zaken. Op bovenschools niveau overlegt de voorzitter van college van bestuur regelmatig met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Neem ook eens een kijkje op de website van OPOA: www.opoa.nl