Hoe zijn de schooltijden?

Wij kennen het vijf gelijke dagen model.
De schooltijden op Junior 2.0 , groepen 6,  is: 08.30 – 14.00
De schooltijd op de hoofdlocatie is ook: 08.30 – 14.00 uur.

Hoe is het halen en brengen geregeld?

Voor de nevenlocatie kunt u parkeren op het parkeerterrein in de Keteldiepstraat. Het gangetje van de parkeerplaats komt precies uit bij de ingang van Junior.

Op de hoofdlocatie is er een “zoen en zoef” zone.  Inrijden achter de school (nabij het speelveld) de keteldiepstraat in, en uw kind(eren) afzetten en uw weg vervolgen. Een eindje verderop is ook een parkeerplaats.

De leerlingen kunnen op beide locaties 10 minuten voor aanvang lestijden al naar binnen (inloop).

Welke afspraken gelden er voor de gymles?

In groep 1 krijgen ze een gymtas van school. De groepen 1 en 2 gymmen twee keer per week via een vast rooster in het speellokaal. De groepen 3 en 4 gymmen twee keer per week, ook via een vast rooster, in de gymzaal aan de Reesstraat. De groepen 5 t/m 8 ook, deze groepen douchen ook na de gymles.

Waar kan ik de vakanties en vrije dagen vinden?

Onder kopje downloads en bij de agenda.

Hoe zit het met de ouderbijdrage?

Deze is op 25,00 gesteld (zie kopje ouders -> OR)

Hoe zit het met de OR en MR?

Wij kennen zowel een OR (ouderraad) als MR (medezeggenschapsraad). De OR is er voor hulp mbt organisatorische zaken op school (Sinterklaas, Kerst, Musicals). De MR heeft een meedenkende/adviserende rol. Zie kopje ouders en dan OR / MR.

Moeten de kinderen ook fruit en drinken meenemen?

De leerlingen nemen voor twee keer eten mee. Het eten en drinken voor de ochtendpauze en het eten en drinken voor de middagpauze.

Wanneer verschijnt de nieuwsbrief?

U kunt zicht via deze site aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze met huishoudelijk / onderwijsinhoudelijk gevulde digitale  brief houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen bij ons op school.

Welke leerkrachten werken op de school?

Foto’s en namen van de leerkrachten kunt u vinden op de pagina ‘team

Worden er ook informatiemomenten gehouden?

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een informatiemoment. Ook wel de informatieve ouderavond genoemd. Na een aantal weken vinden de omgekeerde 10 minuten gesprekken plaats, welke vooral gaat over het welbevinden van uw kind(eren). In november zijn op invitatie (van leerkracht en of ouder) voortgangsgesprekken.
In februari en juni kennen we de rapportgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen besproken.

Verjaardag en traktatie?

Natuurlijk wordt de verjaardag in de klas gevierd. I.v.m. de (hopelijk gezonde) traktaties, kun je het aantal leerlingen in de groep vind je onder het kopje groepen en dan bij desbetreffende groep. De jarige job mag ook de leerkrachten van betreffende bouw trakteren.