Wie zijn wij en wat doen intern begeleiders?

De leerkracht die voor alle leerlingen een gedifferentieerd aanbod moet realiseren en daar vragen over heeft, werkt samen met de intern begeleider. U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: ib@windhoekopoa.nl

Tonie Ensing

Tonie Ensing

Mijn naam is Tonie Ensing, en ik werk al vele jaren met veel plezier als intern begeleider, op de Windhoek.

Om mijn taak als intern begeleider zo goed mogelijk te kunnen vervullen, heb ik na de lerarenopleiding en de nodige ervaring voor de groep, verschillende andere opleidingen gedaan o.a. coaching, video-interactie, mediation, de opleiding voor speciaal onderwijs.

En blijf ik me door veel te lezen, te blijven studeren, telkens weer op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag.

Met vriendelijke groet,

Tonie Ensing

Kim Kalfsveld

Kim Kalfsvel

Ik begeleid en adviseer leerkrachten bij het onderzoeken, analyseren en het uitvoeren van een zo passend en haalbaar mogelijk aanbod, een waardevolle uitdaging! Het bijhouden van actuele kennis van ingewikkelde praktijksituaties is essentieel. Dit doe ik door middel van cursussen, collegiaal overleg en veel lezen.

Als intern begeleider probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten op de behoeften van leerkrachten met betrekking tot pedagogische en didactische vraagstukken die soms zeer complex kunnen zijn. De samenwerking met interne en externe deskundigen is daarbij van groot belang. Het contact met kinderen, ouders en collega’s is leuk en maakt dit werk voor mij boeiend en divers.

Op maandag, dinsdag en donderdag, kunt U mij vinden in het kantoor bij de kleuteringang.

Met vriendelijke groeten,

Kim Kalfsvel

Maar wat doen wij nu zoal als intern begeleider?

Samen met onze collega’s, de leerkrachten van uw kind(eren), onze directie, volgen en analyseren wij de didactische / cognitieve en pedagogische/emotionele ontwikkelingen van alle leerlingen, de groepen, en de school.

Tijdens verschillende structureel vastgelegde overlegmomenten, groepsbezoeken en vergaderingen, bespreken wij de stand van zaken van ons onderwijs en bekijken we samen wat we kunnen versterken of borgen . Als intern begeleider hebben wij in deze trajecten o.a. een signalerende, diagnosticerende, monitorende en coachende taak.

Naast het coachen, en monitoren, zijn er ook individuele leerlingentrajecten die wij als intern begeleider begeleiden. Individuele trajecten lopen altijd eerst via de eigen leerkracht, op zijn of haar verzoek zal ik als intern begeleider aansluiten.

Voor ons is het samenwerken met u als ouder, uw kind/onze leerling en onze collega`s, het mooiste aan onze baan. Het samen zoeken naar het beste voor uw kind, binnen de mogelijkheden van onze school is een uitdaging!

In de gezamenlijke zoektocht naar de specifieke onderwijsbehoeften en het best mogelijke voor een kind op onze school, kan het zijn dat wij als intern begeleider, in overleg met u, een beroep doe op de deskundigheid vanuit ons netwerk, hierbij valt te denken aan o.a. ; onze school interne specialisten, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, onze onderwijsadviseur, een onderzoeksinstantie, de voorschool.

In een notendop hebben wij u verteld wat onze werkzaamheden o.a. inhouden. Wilt u meer weten, of gewoon eens kennis maken, u bent van harte welkom bij ons!