Wat is de MR?

MR staat voor MedezeggenschapsRaad. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen voor De Windhoek moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR-leden kunnen dus meedenken, meepraten en over bepaalde zaken ook meebeslissen.

De MR heeft bepaalde rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden (rechten) zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.

Wij zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: mr@windhoekopoa.nl