De Windhoek heeft als motto: Leren en Floreren. Dat is een grote belofte.
Hoe willen wij deze belofte waarmaken? De Windhoek werkt vanuit vijf kernwaarden.   

    • Kindgericht
    • Resultaatgericht
    • Toekomstgericht
    • Maatschappijgericht
    • Samenwerkingsgericht

De vijf kernwaarden omvatten elk een aantal waarden die de Windhoek als leidraad ziet voor haar acties en voor haar beleid in de toekomst. Alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie zullen worden gestimuleerd om vanuit deze kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). Binnen de kernwaarden staan de kenmerken van het openbaar onderwijs centraal. De kernwaarden en hun bondige uitwerking hierna zijn vermeld in een willekeurige volgorde.

Kernwaarden de Windhoek