De maatschappij ondergaat in een hoog tempo veranderingen. Als school voor Primair Onderwijs proberen wij daar zo goed mogelijk op in te spelen. Wij vinden de basisvakken lezen, taal, schrijven en rekenen heel belangrijk.
De nieuwe methodes worden eerst voor deze vakken ingevoerd. Deze vakken worden ook ondersteund door gebruik te maken van geschikte computersoftware.