Wat is de OR?

De OR is een vertegenwoordiging van ouders binnen de Windhoek en houden zich, in samenwerking met het team, bezig met het organiseren van verschillende activiteiten. Te denken valt aan: sinterklaas, kerst, pasen, eindavond (musical), puzzeltocht, schoolbrede activiteiten, diverse adhoc activiteiten.