Vrijwilligers op de Windhoek

Onze school kent ook (gelukkig) veel vrijwilligers. Van hulp in de klas tot assistent-conciërge. Wij als De Windhoek zijn ontzettend blij met deze (vrijwillige) inzet voor onze school. Karlijn Hofs en Maureen aan de Stegge zijn de aanspreekpunten voor de vrijwilligers: k.hofs@windhoekopoa.nl  en m.aandestegge@windhoekopoa.nl

Opleiden in de school

De Windhoek is een Opleidingsschool.

Op een opleidingsschool lopen studenten twee dagen stage. Ze staan anderhalve dag in de groep. In overleg met de mentor en/of schoolopleider worden lessen voorbereid en gegeven. Er zijn lesbezoeken door de schoolopleider op afspraak of spontaan. Daarnaast zijn er ook lesbezoeken met de instituut opleider (Academie Pedagogiek en Onderwijs Saxion Enschede). Er zal veel gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal om de reflectie van de studenten te sturen en te ontwikkelen.

De studenten zijn ook een dagdeel bij de schoolopleider om vaardigheden, kennis en ervaringen op te doen met alle studenten van de opleidingsschool. De groep studenten lopen in verschillende groepen stage, waardoor er veel mogelijkheden zijn om van en met elkaar te leren.

Onze school heeft ook een Lio-student ( leerkracht in opleiding). Dit is een 4e jaars student die 2 dagen zelfstandig voor de groep staat en een duo-partner is van de leerkracht. De groepsleerkracht is altijd eind verantwoordelijk voor de lessen die gegeven worden door de stagiaires, ook al staan deze soms langere tijd in de groep.

De schoolopleider regelt de coördinatie van de stage. Deze begeleidt de studenten en de mentoren tijdens de stageperiodes.

Stagecoördinator

Naast schoolopleider is Mw. Miranda van het Reve, m.vanhetreve@windhoekopoa.nl, ook de stage coördinator binnen de De Windhoek. Dit samen met dhr. Hans Poessé. De Windhoek heeft elk schooljaar stagiaires van het ROC. Dit zijn studenten die worden opgeleid tot onderwijsassistent, klassen assistent, ICT-er, administratief medewerker of leraar sport en spel.

Leerlingen van de middelbare school die hun maatschappelijke stage moeten volgen kunnen ook een stageplek krijgen op De Windhoek.

De stage coördinator is het eerste aanspreekpunt. Hij zal de intakegesprekken voeren en zorgen dat de stagiaires in de groepen worden geplaatst. Wel zal er altijd gekeken worden of de plaatsing binnen de mogelijkheden van De Windhoek kan worden uitgevoerd.

stagewindhoek@windhoekopoa.nl

meneer Hans

Hans Poessé

juf Miranda

Miranda van het Reve

juf Karlijn

Karlijn Hofs

Juf Maureen

Maureen aan de Stegge